SCRIEREA ŞI DEPUNEREA PROIECTULUI


Analiza de eligibilitate a unei idei de proiect

 • Completarea chestionarului de eligibilitate, de către client
 • Realizarea planului de investiţii fezabile

Identificarea soluţiei optime de finanţare

 • Alegerea unei soluţii de finanţare preferate, de către client
 • Înaintarea listei de informaţii şi documente necesare proiectului

Întocmirea Cererii de Finanţare

 • Colectarea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare
 • Recomandarea de ajustări şi cai de acţiune potrivite pentru proiect
 • Transmiterea ofertelor de preţ / bugetului indicativ, de către client
 • Scrierea Cererii de Finanţare şi întocmirea anexelor sale

Întocmirea Planului de Afaceri

 • Scrierea Planului de Afaceri şi întocmirea anexelor sale
 • Scrierea Studiului de Piaţă aferent şi a strategiilor implicate
 • Întocmirea prognozelor financiare ale proiectului

Depunerea proiectului de finanţare

 • Avizarea finală a proiectului, de către client
 • Urcarea proiectului în aplicaţia electronică aferenta programului de finanţare
 • Transmiterea, pe hârtie, a proiectului la autorităţi (după caz)

Evaluarea şi “Contractarea”

 • Soluţionarea cererilor de clarificări din perioada de evaluare
 • Asistentă în vederea semnării contractului de finanţare

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


Şedinţa de iniţiere a beneficiarului

 • Înaintarea procedurilor de lucru (prezentări explicative proprii)
 • Punerea la punct a canalelor de comunicare online şi / sau tip cloud dintre membri

Operarea modificărilor necesare din proiect

 • Asistenţă în constatarea timpurie a unor posibile modificări în proiect
 • Întocmirea şi depunerea notificărilor de modificare

Derularea procedurilor de achiziţii

 • Asistenţă în organizarea procedurilor conform Planului de Achiziţii
 • Asistenţă în perioada de ofertare
 • Întocmirea dosarelor de achiziţii, conform legislaţiei în vigoare
 • Asistenţă în depunerea dosarelor de achiziţii prin procedură competitivă la sediul OI / ADR spre verificare şi aprobare
 • Urcarea tuturor dosarelor de achiziţii în platformă MySmis etc.

Întocmirea cererilor de Rambusare / Plată

 • Asistenţă în respectarea graficului cererilor de Rambursare / Plată
 • Întocmirea Cererilor de Rambursare clasice
 • Întocmirea Cererilor de Plată şi a Cererilor de Rambursare aferente
 • Asistenţă în transmiterea către ADR / OI şi clarificarea tuturor aspectelor privind rambursarea cheltuielilor
 • Asistenţă în monitorizarea bugetului proiectului

Înregistrarea progresului din proiect

 • Înaintarea progresivă a documentelor de către client pentru activităţile din proiect
 • Urmărirea graficului GANTT al investiţiei şi comunicarea activităţilor următoare
 • Întocmirea Rapoartelor de Progres
 • Asistenţă în transmiterea către ADR / OI şi clarificarea Rapoartelor de Progres

Monitorizarea în implementare

 • Asistenţă în îndeplinirea tuturor măsurilor de informare şi publicitate
 • Asistenţă în îndeplinirea tuturor indicatorilor asumaţi de către client până la final de proiect
 • Asistenţă în verificarea îndeplinirii obiectivelor proiectului
 • Asistenţă pentru derularea vizitelor de control ale autorităţilor

MONITORIZAREA PROIECTULUI


Îndeplinirea indicatorilor proiectului

 • Asistenţă în arhivarea documentelor aferente proiectului
 • Asistenţă în realizarea rapoartelor de durabilitate anuale
 • Asistenţă pentru derularea vizitei de la finalul perioadei de durabilitate.
Este de datoria exclusivă însă a beneficiarului să asigure indicatorii asumaţi printr-un proiect.

Dezvoltarea continuă cu fonduri nerambursabile

 • Propunerea de noi soluţii de finanţare compatibile, pentru dezvoltarea în continuare a fabricii dvs.
 • Suport informaţional pentru dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile cu alţi parteneri publici sau privaţi
 • Recomandări realizate în cazul în care alţi beneficiari doresc să achiziţioneze prin proiect produsele fabricii dvs.

CONSTRUIM ŞI IMPLEMENTĂM
PROIECTE CARE VOR ÎMBUNĂTĂŢI
CAPACITATEA DE PRODUCŢIE A FABRICII DVS.


Solicitaţi o evaluare gratuită a oportunităţilor de finanţare